BØKER OG UTGIVELSER

Erik Lerdahl har skrevet og utgitt en rekke bøker, rapporter, artikler og CD. Nyeste bøker er Nyskapning og Ord til øyeblikket, begge lansert i 2018. I det følgende presenteres et utvalg av utgivelsene.

Bøker

Ord til øyeblikket (2018)

I denne vakre gaveboken presenterer Erik Lerdahl et rikt utvalg av aforismer, som er kortfattede og slagferdige formuleringer av tanker. Aforismene likner på ordtak i form og innhold, og kan friste leseren til å se på situasjoner med et nytt og friskt blikk. Akkurat som konfekt vil leserne gjerne få ulike favoritter, smaken kan endres over tid, og noen må vi tygge lenge på … Boken er egnet for lesere i ulike aldre og livssituasjoner, fra tenåringer til pensjonister, fra single til småbarnsforeldre. Aforismene kan brukes som påminnelse i hverdagen, og som utgangspunkt for samtaler. De kan gi rike og meningsfulle refleksjoner rundt livets mange fasetter, gleder og utfordringer. Med et godt register er det lett å finne frem til relevante aforismer på et gitt tema. "Livet leves som øyeblikk og minnes som øyeblikk"

Nyskapning. Arbeidsbok i kreative metoder (2018)

Ønsker du å bli dyktig til å løse problemer og utvikle nye løsninger? Hva kreves i så fall? Og hvordan kan du arbeide mer effektivt og målrettet med nyskapning? Nyskapning og kreativitet blir stadig mer etterspurt i arbeidslivet. Denne bokens utgangspunkt er at kreativitet ikke er en forutbestemt egenskap knyttet til bestemte personer og yrker, men en muskel som kan trenes målrettet opp. I boken lærer du hvordan. En velutprøvd metodikk for nyskapning presenteres. Den består at tre faser: kartlegging, idégenerering og foredling. For hver enkelt fase introduseres en rekke metoder med en praktisk steg-for-steg-beskrivelse og konkrete tips til gjennomføring. Boken har spiralrygg slik at den er mest mulig anvendelig i nyskapningsarbeidet.

Slagkraftige møter (2015)

Vi går alle i møter som vi opplever er ineffektive, energitappende og bortkastede. Internasjonale studier bekrefter dette. Bare i Norge tyder det på at dårlig møtekultur gir et tap på milliarder av kroner, hvert år! Slagkraftige møter er boken for deg som vil skape engasjerende og produktive møter - der deltakerne blir aktivt involvert og der det skapes synlige resultater. Boken gir deg enkle metoder som skaper dynamikk, fokus og retning på møtet. Over tid vil bedre møter styrke din organisasjons konkurranseevne og bidra til en langt mer attraktiv arbeidsplass for deg og dine kolleger. Børge Lund har utformet en rekke humoristiske Lunch striper til boken. Boken er trykket i flere farger, har mange illustrasjoner av forfatteren og er utgitt på Fagbokforlaget. Første kapiittel er tilgjengelig for gjennomlesning sammen med bokanmeldelse av Ukeavisen Ledelse og ekstern gjennomgang av HR-Praksis.

Slagkraft. Håndbok i idéutvikling (2007)

Dette er en bestselgerbok om kreativitet og idéutvikling . Den presenterer en stor mengde med kreative metoder, som er ordnet og organisert i oversiktlige kapitler. Den er gjennomillustrert og i fine farger. Boken brukes som pensum på en rekke utdanninger.

Å sveve med bena på bakken (2003)

Dette er Erik Lerdahls annen samling av aforismer, utgitt på Aschehoug forlag. Her er nye 150 aforismer, der temaene kretser rundt kreativitet. Dette er boken for dem som gjerne lar seg inspirere til nye måter å se tilværelsen på og å bruke sin egen kreativitet på. "Man trenger å grave bredt for å komme dypt". "Fantasiens omvei kan bli en snarvei".

Kunsten å overrumple seg selv (2001)

Temaet i disse aforismene kretser rundt kreativitet - i vid forstand - men her er også mye god hverdagspsykologi. Boken inspirerer til nye måter å se tilværelsen på og ta i bruk sin egen kreativitet. Dette er en bok for alle som setter pris på gode spissformuleringer og tankevekkende ordlek, som for eksempel ”Man må slite for at ting skal skje av seg selv”, ”Å vente på det perfekte er en perfekt form for venting”..

Rapporter

Havbruksnæringen med styrket omdømme i 2030

Slagkraft, ved Erik Lerdahl, hadde ansvaret med å planlegge og lede en samling der unge talenter utfordrer etablerte ledere i havbruket. De formulerte hva som er utfordringer med næringen i dag i forhold til omdømme, de skrev scenarier der næringen hadde langt bedre omdømme og foreslo tiltak idag for å nå det ønskede målbildet. I den påfølgende samlingen voterte ledere fra næringen selv på det de unge talentene hadde foreslått, kombinert med en diskusjon. Resultatene fra begge samlingene ble sammenfattet til en rapport skrevet av Erik Lerdahl. Oppdragsgiver for prosjektet var Skretting. Prosjektet var støttet av Sjømat Norge og Rogaland fylkeskommune.

Helsen er ditt ansvar. Måltidsbransjens eget bilde for 2025 med eldrebølgen.

Slagkraft ved Erik Lerdahl har nylig fullført rapporten "Helsen er ditt ansvar. Måltidsbransjens eget bilde for 2025 med eldrebølgen." Den var for matklyngen i NCE Culinology, og er knyttet til kompetanseplattformen "Maten er ikke gitt før den er spist".

Næringsutvikling for nytt sykehus

Slagkraft / Erik Lerdahl fikk i oppdrag av Innovasjon Norge til å lede fire tenketank samlinger med næringsaktører i forhold til å se på næringsutvikling for et nytt sykehus i Stavanger-regionen. I samlingene brukte vi scenariometodikk og skrev en rapport som ble med i konseptutredningen for et nytt sykehus. Rapporten er illustrert av Ander Emil Sommerfeldt.

Drastiske endringer i måltidsnæringen. Radikale scenarier 2020.

Dette er en rapport fra 2010 for NCE Culinology som viser hvordan måltidsnæringen vil kunne se ut i 2020, dersom det kommer radikale endringer. 3 radikale scenarier presenteres med skisser og eksempler: 1) Helsen er ditt ansvar, 2) Mangel på råvarer og 3) Klimaendring. Erik Lerdahl var prosjektleder og forfatter for prosjektet.

Kommunikasjon av gourmet produkter

Denne rapporten fra 2011 skrevet for NCE Culinology presenterer kritiske faktorer, utfordringer og muligheter knyttet til kommunikasjon av gourmetprodukter i norske dagligvarebutikker. Erik Lerdahl var prosjektleder og forfatter for prosjektet.

Norsk mat for fremtiden

Dette er en rapport for NCE Culinology som viser strategiske retninger for utvikling av norsk for fremtiden. Erik Lerdahl var prosjektleder og forfatter for prosjektet.

Måltidsnæringen i 2020. Bransjens egne fremtidsvurderinger.

Dette er den andre scenariorapporten for NCE Culinology fra 2011. Den presenterer et totalscenario for måltidsnæringen i 2020, slik bransjen selv vurderer det som mest mulig sannsynlig. Erik Lerdahl var prosjektleder og forfatter av rapporten.

Drastic changes for the food industry. Radical scenarios 2020.

This is the scenario report for NCE Culinology translated to English. Erik Lerdahl was project manager and author of the report.

Staging for creative collaboration in design teams. Models, tools and methods

Dette er doktoravhandlingen til Erik Lerdahl fra NTNU i 2001. Flere modeller og metoder fra avhandlingen brukes idag både i undervisning og av industrien. Dette gjelder ikke minst den visjonsbaserte modellen og den visjonsorienterte metodikken. Avhandlingen er en del av fundamentet for Slagkraft boka som kom ut i 2007.

Artikler

The Vision-based methodology

This is an article that presents the essence of the vision-based metodology, developed in the doctoral thesis. It was published in 2005.

CDer

Ave Maria CD

This is Erik Lerdahls CD published in 2009, with a mixture of self composed songs and known classical songs. Listen to several of the songs on youtube.