Slagkraft Logo
"Den som følger strømmen
får ikke spørsmål om hvorfor"

Bøker og utgivelser

Erik Lerdahl har skrevet og utgitt en rekke bøker, rapporter, artikler og CD. Nyeste bok er Slagkraftige møter som ble lansert februar 2015. I det følgende presenteres et utvalg av utgivelsene.

Bøker

Slagkraftige møter

Vi går alle i møter som vi opplever er ineffektive, energitappende og bortkastede. Internasjonale studier bekrefter dette. Bare i Norge tyder det på at dårlig møtekultur gir et tap på milliarder av kroner, hvert år! Slagkraftige møter er boken for deg som vil skape engasjerende og produktive møter - der deltakerne blir aktivt involvert og der det skapes synlige resultater. Boken gir deg enkle metoder som skaper dynamikk, fokus og retning på møtet. Over tid vil bedre møter styrke din organisasjons konkurranseevne og bidra til en langt mer attraktiv arbeidsplass for deg og dine kolleger. Børge Lund har utformet en rekke humoristiske Lunch striper til boken. Boken er trykket i flere farger, har mange illustrasjoner av forfatteren og er utgitt på Fagbokforlaget. Første kapiittel er tilgjengelig for gjennomlesning sammen med bokanmeldelse av Ukeavisen Ledelse og ekstern gjennomgang av HR-Praksis.

Slagkraft bok

Dette er en omfattende metodeboken om kreativitet og idéutvikling som er utgitt på norsk. Den er gjennomillustrert og i fine farger. Den presenterer en stor mengde med kreative metoder, som er ordnet og organisert i oversiktlige kapitler. Boken kom ut i 2007 og brukes som pensum på en rekke utdanninger.

Kunsten å overrumple seg selv

Temaet i disse aforismene utgitt i 2001 kretser rundt kreativitet - i vid forstand - men her er også mye god hverdagspsykologi. Boken inspirerer til nye måter å se tilværelsen på og ta i bruk sin egen kreativitet. Dette er en bok for alle som setter pris på gode spissformuleringer og tankevekkende ordlek, som for eksempel ”Man må slite for at ting skal skje av seg selv”, ”Å vente på det perfekte er en perfekt form for venting”..

Å sveve med bena på bakken

Dette er Erik Lerdahls annen samling av aforismer, utgitt i 2003 på Aschehoug forlag. Her er nye 150 aforismer, der temaene kretser rundt kreativitet. Dette er boken for dem som gjerne lar seg inspirere til nye måter å se tilværelsen på og å bruke sin egen kreativitet på. "Man trenger å grave bredt for å komme dypt". "Fantasiens omvei kan bli en snarvei".

Rapporter

Havbruksnæringen med styrket omdømme i 2030

Slagkraft, ved Erik Lerdahl, hadde ansvaret med å planlegge og lede en samling der unge talenter utfordrer etablerte ledere i havbruket. De formulerte hva som er utfordringer med næringen i dag i forhold til omdømme, de skrev scenarier der næringen hadde langt bedre omdømme og foreslo tiltak idag for å nå det ønskede målbildet. I den påfølgende samlingen voterte ledere fra næringen selv på det de unge talentene hadde foreslått, kombinert med en diskusjon. Resultatene fra begge samlingene ble sammenfattet til en rapport skrevet av Erik Lerdahl. Oppdragsgiver for prosjektet var Skretting. Prosjektet var støttet av Sjømat Norge og Rogaland fylkeskommune.

Helsen er ditt ansvar. Måltidsbransjens eget bilde for 2025 med eldrebølgen.

Slagkraft ved Erik Lerdahl har nylig fullført rapporten "Helsen er ditt ansvar. Måltidsbransjens eget bilde for 2025 med eldrebølgen." Den var for matklyngen i NCE Culinology, og er knyttet til kompetanseplattformen "Maten er ikke gitt før den er spist".

Næringsutvikling for nytt sykehus

Slagkraft / Erik Lerdahl fikk i oppdrag av Innovasjon Norge til å lede fire tenketank samlinger med næringsaktører i forhold til å se på næringsutvikling for et nytt sykehus i Stavanger-regionen. I samlingene brukte vi scenariometodikk og skrev en rapport som ble med i konseptutredningen for et nytt sykehus. Rapporten er illustrert av Ander Emil Sommerfeldt.

Drastiske endringer i måltidsnæringen. Radikale scenarier 2020.

Dette er en rapport fra 2010 for NCE Culinology som viser hvordan måltidsnæringen vil kunne se ut i 2020, dersom det kommer radikale endringer. 3 radikale scenarier presenteres med skisser og eksempler: 1) Helsen er ditt ansvar, 2) Mangel på råvarer og 3) Klimaendring. Erik Lerdahl var prosjektleder og forfatter for prosjektet.

Kommunikasjon av gourmet produkter

Denne rapporten fra 2011 skrevet for NCE Culinology presenterer kritiske faktorer, utfordringer og muligheter knyttet til kommunikasjon av gourmetprodukter i norske dagligvarebutikker. Erik Lerdahl var prosjektleder og forfatter for prosjektet.

Norsk mat for fremtiden

Dette er en rapport for NCE Culinology som viser strategiske retninger for utvikling av norsk for fremtiden. Erik Lerdahl var prosjektleder og forfatter for prosjektet.

Måltidsnæringen i 2020. Bransjens egne fremtidsvurderinger.

Dette er den andre scenariorapporten for NCE Culinology fra 2011. Den presenterer et totalscenario for måltidsnæringen i 2020, slik bransjen selv vurderer det som mest mulig sannsynlig. Erik Lerdahl var prosjektleder og forfatter av rapporten.

Drastic changes for the food industry. Radical scenarios 2020.

This is the scenario report for NCE Culinology translated to English. Erik Lerdahl was project manager and author of the report.

Staging for creative collaboration in design teams. Models, tools and methods

Dette er doktoravhandlingen til Erik Lerdahl fra NTNU i 2001. Flere modeller og metoder fra avhandlingen brukes idag både i undervisning og av industrien. Dette gjelder ikke minst den visjonsbaserte modellen og den visjonsorienterte metodikken. Avhandlingen er en del av fundamentet for Slagkraft boka som kom ut i 2007.

Artikler

The Vision-based methodology

This is an article that presents the essence of the vision-based metodology, developed in the doctoral thesis. It was published in 2005.

CDer

Ave Maria CD

This is Erik Lerdahls CD published in 2009, with a mixture of self composed songs and known classical songs. Listen to several of the songs on youtube.