Slagkraft Logo
"En god idé
kan stenge for en bedre"

SLAGKRAFT. Håndbok i idéutvikling

En utbredt tanke er at kreativitet er noe mystisk, en spesiell nådegave. Men er det egentlig det? Denne bokens utgangspunkt er at evnen til å arbeide kreativt kan læres og trenes opp ved å innta en riktig holdning, følge visse spilleregler og bruke ulike idéutviklingsmetoder.

I denne boken presenteres ulike metoder for hvordan enkeltpersoner eller grupper kan arbeide mest mulig effektivt og målrettet med idéutvikling. Her finnes metoder for hvert stadium av idéutviklingsprosessen – fra å avdekke behov, utforske og utvikle nye ideer, bearbeide og evaluere ideer og til slutt virkeliggjøre og implementere dem. Idéutviklingsmetodene presenteres på en konkret måte, gjennom bruk av mange eksempler, skisser og bilder. Dermed kan den enkelte lett teste ut metodene på egen hånd og finne frem til hva som fungerer best. Slagkraft – Håndbok i idéutvikling er en uunnværlig hjelper for den som vil bli bedre i idéutvikling, og som ønsker å få større gjennomslagskraft for sine ideer.

Her kan se innholdsfortegnelsen.

Her kan lese innledningen.

 

Kritikk av boka:

"Dette er sannsynligvis den beste norske boka om idéutvikling noensinne. Skapende evner har vi alle, her får vi presentert metodene for å bruke dem – teoretisk og praktisk anvendbart. Et særdeles velskrevet og tilgjengelig språk, sammen med enkle illustrasjoner og luftig layout, gjør boka til en fryd å lese. Dette er rett og slett så fantastisk faglitteratur at den burde finnes i minst ett eksemplar på hver eneste arbeidsplass uansett bransje og samfunnsoppgave. Ikke minst viser den kraften i godt samarbeid. Forfatteren har doktorgrad i kreativitet og idéutvikling fra NTNU, har undervist i design og entreprenørskap i inn- og utland, og har ledet mange innovasjonsprosesser."

- Knut Erik Jetland, Valdresposten

 

Boken kan kjøpes her.