Slagkraft Logo
"Små steg i virkeligheten
krever store sprang i fantasien"

Slagkraftige møter. Større engasjement og bedre resultater

 

Vi går alle i møter som vi opplever er ineffektive, energitappende og bortkastede. Internasjonale studier bekrefter dette. Bare i Norge tyder undersøkelser på at dårlig møtekultur gir et tap på milliarder av kroner, hvert år!

Slagkraftige møter er boken for deg som vil skape engasjerende og produktive møter - der deltakerne blir aktivt involvert, og der det skapes synlige resultater. Boken gir deg enkle metoder som skaper dynamikk, fokus og retning på møtet. Over tid vil bedre møter styrke din organisasjons konkurranseevne, og den vil bli en langt mer attraktiv arbeidsplass for deg og dine kolleger.

Boken er rikt utstyrt med forfatternes egne illustrasjoner, og i tillegg bidrar Børge Lund med 25 spesialtegnede Lunch-striper!


Slagkraftige møter er rettet mot møteledere så vel som møtedeltakere. Boken tar for seg alt fra daglige oppdateringsmøter til større heldagsmøter. Du presenteres for mange metoder og tips for å planlegge, lede og gjennomføre møter. Disse kan lett implementeres i din arbeidshverdag.

MER INFORMASJON

 

  • For de som ønsker å få mer informasjon om boken, er første kapittel tilgjengelig for gjennomlesning.