Slagkraft Logo
"Der alt er ryddig
skjer sjelden mye kreativt"

Slagkraft AS har spesialkompetanse på kreativitet, møteledelse og innovasjon. Selskapet ledes av Erik Lerdahl, Norges eneste professor i kreativitet og forfatter av flere bøker. Selskapet tilbyr foredrag, kurs, workshop og rådgivning.

 

 

ORD TIL ØYEBLIKKET er en nydelig gavebok med et rikt utvalg av slagferdige tankekorn av Erik Lerdahl. Ordene gir rike refleksjoner rundt livets mange fasetter, gleder og utfordringer og fungerer utmerket som inngang til gode samtaler.

 

Spesialpris: 305,- (fri frakt + signert)

Fyll inn rabattkode: slagkraft ved kjøp her.

 

 


 

 

Nyheter

Kronikk i Aftenbladet: Erfaring gjør blind?
07.12.2018

Henger erfaring og klokskap sammen? Eller kan det tvert imot være motsatt? Kan erfaring, i en del sammenhenger, gjøre oss dummere?

Ny nettportal for havbruksnæringen
06.12.2018

Det er kommet en ny nettportal for havbruksnæringen med data som skal bidra å fortelle hvor bærekraftig næringen er. Slagkraft ledet et scenarioprosjekt for havbruksnæringen knyttet til omdømme. Et mål fra rapporten var nettopp en slik nettportal.

Kronikk i Dagens Næringsliv: Vi må snakke om mobilbruken på møter
28.11.2018

Mange irriterer seg over kollegers mobilbruk under møter – og ender likevel med nesen i mobilen selv. Hva gjør vi med det?

Fin beskrivelse av kurs i møteledelse
14.03.2018

Her er en fin beskrivelse av kurs i møteledelse Erik Lerdahl holdt for Cappelen Damm. Det er skrevet av Odd Karsten Krogh i forlaget. Han skrev selv: "Jeg synes vi fikk til en super dag sammen. Du er en dyktig kursholder og dine verktøy var midt i blinken for oss. Jeg likte spesielt hvordan du inkorporerte verktøyene i selve kurset. Det gjorde at vi fikk det under huden nærmest med en gang. Jeg har selv sjelden fått så mye ros for å arrangere noe kurs som dette. Takk."

Kreativitet kommer ikke av selg selv. Artikkel i Ukeavisen Ledelse
02.02.2018

Det kreves en større bevissthet om at kreativitet kan læres og utvikles i utdanningsinstitusjonene og i bedriftene. Kreativ tenkning bør inn i timeplanen allerede på grunnskolen.

Kronikk i Dagens Næringsliv: Nyskapning uten svada
05.01.2018

Praktisk opplæring i kreative metoder er mangelvare, både i utdanning og næringsliv. Kreativ tenkning må inn på timeplanen fra grunnskolen av.

Omdømmerapport for havbruksnæringen
03.12.2017

Slagkraft, ved Erik Lerdahl, hadde ansvaret med å planlegge og lede en samling der unge talenter utfordrer etablerte ledere i havbruket. De formulerte hva som er utfordringer med næringen i dag i forhold til omdømme, de skrev scenarier der næringen hadde langt bedre omdømme og foreslo tiltak idag for å nå det ønskede målbildet. I den påfølgende samlingen voterte ledere fra næringen selv på det de unge talentene hadde foreslått, kombinert med en diskusjon. Resultatene fra begge samlingene ble sammenfattet til en rapport skrevet av Erik Lerdahl. oppdragsgiver for prosjektet var Skretting og var støttet av Sjømat Norge og Rogaland fylkeskommune.

Fin undervisningsdag på Westerdals
06.12.2016

Erik Lerdahl hadde en spennende undervisningsdag på Westerdals høyskole med alle studentene på kommunikasjon den 29. november.

Fint intervju i Samviten
06.12.2016

Et lengre intervju i Samviten med Erik Lerdahl, forklarer godt kreativitet. Anbefalt lesning!

Trening av kreativitetsmuskelen
28.10.2016

I artikkelen "Tom for ideer?" i Leder Nytt presenterer professor Erik Lerdahl en rekke konkrete tips for å stimulere sin kreativitet.

NRK Hordaland: Kreativitet kan læres
06.10.2016

På Nyskapingskonferansen på Stord snakket Erik Lerdahl om "kreative løsninger på 1-2-3" og ble intervjuet av NRK Hordaland om kreativitet i skolen og at kreativitet kan læres.

Ødelegger mobilen møtekulturen. TV2 innslag
06.10.2016

Erik Lerdahl var på TV2 Nyhetskanalen 2. september og snakket om mobilbruk i møter. Det kastes bort milliarder av kroner på dårlig møtekultur og mobilbruk er en del av utfordringen.

Mobilbruk i møter
22.08.2016

Her er en liten artikkel i Dinside om mobilbruk i møter. Det er viktig å ha spilleregler for mobilbruk, da det lett kan gi mer ineffektive møter.

Unge talenter utfordrer dagens oppdrettsledere
20.06.2016

Erik Lerdahl har ledet to spennende scenarioworkshop med fokus på bedre omdømme for oppdrettsnæringen i 2030, der utfordringer med dagens situasjon er kartlagt og tiltak for å bedre omdømme er stemt over av ledere fra næringen.

Gjennopprett møterommets rykte
28.05.2016

Fin artikkel i Ukeavisen Ledelsen om møter og hvordan du med enkle grep kan gjøre dem langt bedre!

Fokus på radikal innovasjon
18.12.2015

I det siste har Slagkraft hatt en del fokus på radikal innovasjon og arbeidet med et par aktører på emnet. 18. desember ble kronikken "Tenk nytt - og tenk helt nytt!" publisert i Aftenbladet om emnet, skrevet av Erik Lerdahl.

Konferansebransjen med dårlig tilrettelagte møtelokaler
14.10.2015

I denne artikkelen som ser blant annet på naturen som møtesal, utfordrer Erik Lerdahl konferanseaktørene i forhold til møtelokaler: "Møtelokalene til konferansesentre er ofte håpløst utformet basert på et gammelt tankesett, der alt skal skje verbalt og der noen snakker mens andre skal høre på."

Scenariorapport 2025 for eldrebølgen
14.10.2015

Slagkraft ved Erik Lerdahl har nylig fullført rapporten "Helsen er ditt ansvar. Måltidsbransjens eget bilde for 2025 med eldrebølgen." Den var for matklyngen i NCE Culinology, og er knyttet til kompetanseplattformen "Maten er ikke gitt før den er spist".

Kreativ kompetanse fra studier ved UiS?
14.10.2015

Erik Lerdahl skrev debattinnlegg i Aftenbladet om manglende kurs og trening i kreativitet ved Universitetet i Stavanger. Det tar utgangspunkt i en kronikk fra nåværende rektor og prorektorkandidat.

Ingen omstilling og innovasjon uten kreativ kompetanse
14.10.2015

Kompetanseoverføring fra oljebransjen til nye næringer er bra, men kompetansen må også kreativt kobles sammen på nye måter og gi reell merverdi. Kronikk av Erik Lerdahl i Aftenbladet 16. september.

Gåturer anbefales for kreativitet
14.10.2015

Gående møter anbefales, er konklusjonen fra både forskningen og erfaringer Slagkraft har gjort! Svært mange beveger seg og går rundt omkring når de har en viktig telefonsamtale... kroppslig bevegelse kan bidra til å gi mental bevegelse... Her er en artikkel der Erik Lerdahl ble intervjuet.

Mer vei med mindre møter
09.09.2015

7. september kom saken "Mer vei med mindre møter" i Dagens Næringsliv. Erik Lerdahl tar for seg både styrker og utfordringer med Videokonferanse og Lync møter.

Fra kjedsomhet til kunnskapsbygging
09.09.2015

10. august trykket Dagens Næringsliv en kronikk til Erik Lerdahl, som tar for seg viktigheten av aktiv involvering av deltakerne i møter.

God anmeldelse i Ukeavisen Ledelse
07.05.2015

Den nye boken "Slagkraftige møter" fikk en god anmeldelse i Ukeavisen Ledelsen, der anmelderen har som hovedtekst: "Endeliig en tiltalende og omfattende bok om slagkraftige møter". Anmeldelsen kan leses i sin helhet.

VG / E24 sak om bortkastede møter
24.03.2015

Journalist i VG / E24, Anders Park Framstad, har skrevet en god artikkel om innholdet i boka!

Sak rundt møter i Adresseavisen
16.03.2015

I anledning lansering av boka "Slagkraftige møter" har Adresseavisen laget en sak, med artikler lørdag 14. mars og mandag 16. mars. De har selv laget en møtekalkulator slik at folk kan estimere hvor mye tid de bruker på møter.

Lei av kjedelige møter? Gjør møtene mer "fysiske"
16.03.2015

Silje Dyregrov, redaktør i Sprek, har skrevet en fin artikkel om boka "Slagkraftige møter", med fokus på fysiske øvelser i møter. Artikkelen er gjengitt i nettavisene til Aftenposten, Bergens Tidende, Adresseavisen og Aftenbladet.

Fin Oppsummering av møteboka
16.03.2015

På nettsiden til HR praksis er det en fin oppsummering av boka "Slagkraftige møter".

Kaster bort milliarder på møter
04.03.2015

NRK TV Rogaland var på lanseringen av boka "Slagkraftige møter" i Stavanger 26. februar.

Utfordrer oljebransjen på møtekultur
04.03.2015

I artikkelen "Oljesjefer bruker 70-80 prosent av tida si i møter" utfordrer Erik Lerdahl ressursbruken i oljeindustrien i forhold til møter.

Rømmer fra dårlig møtekultur
18.02.2015

Artikkel i Finansavisen der jeg forteller at en sentral motivasjonsfaktor for å slutte i en jobb er dårlig møtekultur

Slik sløser sjefen bort en dag i din arbeidsuke
18.02.2015

Artikkel i Nord24/Nordlys om den nye møteboka

Kronikk: Møteledelse for morgendagen
10.02.2015

I denne kronikken utgitt i Dagsavisen, tar Erik Lerdahl for viktigheten av bedre møtekultur for å få til mer slagkraftige og produktive organisasjoner.

Tilgjengelig første kapittel av Slagkraftige møter
05.02.2015

Første kapittel av Slagkraftige møter er tilgjengelig for gjennomlesning!

Kronikk om møter: Sløsing av ressurser
04.02.2015

I anledning lansering av boken "Slagkraftige møter", har Erik Lerdahl skrevet kronikken som viser vei til mer engasjerende og produktive møter!

Lansering av ny bok: Slagkraftige møter
21.01.2015

I februar og mars blir det lanseres boken Slagkraftige møter i flere norske byer.

Bruk kritikk som positiv drivkraft
30.01.2014

Kronikk i Aftenbladet i forhold til kritikk som potensiell positiv drivkraft.

Tilrettelegg for kreativitet
30.01.2014

Artikkel i Barnehagefolk som tar seg hvordan barnehagen kan tilrettelegge bedre for kreativitet blant barna. Barnehagen legger grunnsteinene for kreativ utfoldelse.

Julekonsert for store og små
11.12.2013

Førstkommende søndag 15.12 kl. 1800 skal Espen Hana og Erik Lerdahl ha julekonsert på Spor 5 scene, like ved bussterminalen i Stavanger. Det blir klassiske perler, morsomme historier og betraktninger og tradisjonelle julesanger for hele familien!

Kreativitet - rot eller orden på pulten?
02.12.2013

Søndag 1. desember stod det er en artikkel i Aftenposten om rot og orden på pulten - og koblingen til kreativitet. Er kreative mennesker rotehuer eller er det motsatt?

Følg lidenskapens magi!
04.10.2013

Kronikk i Aftenbladet 2. oktober 2013.

Tør ikke velge kreativt
04.10.2013

Artikkel i Aftenposten 29.09. 2013 der Erik Lerdahl kommenterer at halvparten av unge (15-25 år) i Norge tror at arbeidsmarkedet i større grad vil etterspørre kreativitet i fremtiden, men unngår å velge en kreativ utdanning av hensyn til jobbsikkerhet.

Bidrag til superknask
20.09.2013

Slagkraft har bistått gründerbedriften Superknask med markedskartlegging og analyse, kommunikasjonsplattform og utvikling av navn.

Kronikk i Aftenposten Innsikt
20.09.2013

I siste nummer av bladet Aftenposten Innsikt har de trykket kronikken "Kunsten å overskride seg selv". Den har tidligere stått i Aftenposten.

Kunsten å overskride seg selv
25.06.2013

Kronikk i Aftenposten 23. juni om å våge å leke og kaste seg ut av komfortsonen!

Tidløse ord i en moderne hverdag
03.06.2013

Kronikk i Aftenbladet 31. mai om aforismer og slagferdige tekster som strategisk virkemiddel i organisasjoner.

Milliarder blir sløst på møter
09.04.2013

Intervju i Bergensavisen av Erik Lerdahl angående de enorme potensialene i forhold til møteledelse i norsk næringsliv.

Vi trenger en kreativ møteplass
19.03.2013

Erik Lerdahl skrev kronikken rundt behovet for kreativ møteplass og den negative retningen Stavanger-regionen tar - i anledning nedleggelsen av Norges Kreative Fagskole, avdeling Stavanger.

Kreativitet i skolen
28.02.2013

I siste nummer av lektorbladet tar Erik Lerdahl for seg faktorer som er viktige for å heve den kreative kompetansen i skolen og blant elevene.

I katalog for bachelorgrad ved NKF
30.11.2012

I katalogen til Norges Kreative Fagskole for neste år, der ulike studietilbud presenteres, brukes faget Kreativ metode som eksempel for bachelorgraden i Kreativ Markedskommunikasjon.

Kreativitet krever tid
25.10.2012

En søt video fra skolen som viser at kreativitet krever tid, tid til å gå utover den første ideen du har i hodet og til å skape uventende assosasjoner.

Kreativitet må læres
24.10.2012

Erik Lerdahl har skrevet kronikken "Kreativitet må læres" i Aftenposten, trykt den 24. oktober.

Gode refleksjoner rundt brainstorming og kritikk
23.10.2012

Det har kommet flere interessante artikler og refleksjoner rundt kritikken av brainstorming, som det er verdt å lese!

Øvelse gjør mester
17.10.2012

10 øvelser for å stimulerer kreativiteten, utgitt i Dagens Næringsliv

Skiturisme i Lysefjorden
12.10.2012

I Strandbuen presenteres ideen om å bygge en vei til et fjellplatå som vil ha sikker snø vinterstid, med under en times kjøretur fra Stavanger (Ryfast).

Kreativitet er langt mer enn ukritisk brainstorming
03.10.2012

Eva Grinde skrev kommentaren "vi som har brainstorming" i DN, og jeg skrev motsvar i Finansavisen.

Tips til konsulenter - øvelser og metoder fra Slagkraft bok
02.10.2012

Vi kom over en fin oppsummering av metoder og øvelser fra Slagkraft boka, for konsulenter.

12 måter du kan øke kreativiteten på
02.10.2012

Erik Lerdahl har i studentbladet Campus listet opp 12 måter å øke kreativiteten på.

Foredrag og workshop i Åndalsnes og Larvik
01.06.2012

Denne uken hadde Erik Lerdahl foredrag i Åndalsnes for Norwegain Manucturing Future og workshop for Statens Vegvesen i Larvik. Spennende seanser, begge to!

Samarbeid med Gastronomisk Institutt
23.05.2012

Gastronomisk Institutt og Slagkraft har inngått en samarbeidsavtale, der Erik Lerdahl skal bidra med sin ekspertise på kreativitet og innovasjonsprosesser.

Kveler kreativitet med møter
09.05.2012

I Finansavisen 9. mai, tar Erik Lerdahl for seg møtekultur som hemsko for kreativitet

Alle har en kreativ muskel. Artikkel i Kapital
20.04.2012

19. april kom en artikkel i Kapital, om professoratet i kreativitet.

Øl for kreativitet
13.04.2012

Det er mange veier til kreativitet. Øl er tydeligvis en god vei for menn!

Professoren i bilag til Dagbladet
02.04.2012

Norges Kreative Fagskole hadde annonsebilag i Dagbladet, med beskrivelse av studiet og blant annet ansettelse av professoren i kreativitet.

Oppskriften på "AHA"
27.03.2012

Erik Lerdahl er intervjuet i siste nummer av studentavisen Under Dusken, Trondheim, i anledning et nytt forskningsresultat som peker på at du er mest kreativ på den tiden av døgnet du ikke er på topp eller fungerer best.

Nye websider!
20.03.2012

Idag fikk Slagkraft nye websider, parallelt med Erik Lerdahls tiltreden som professor kreativ!

Professoren i Kreativt Forum
20.03.2012

Kreativt Forum belyser det nye professoratet i kreativitet.

Professoren i Aftenbladet
20.03.2012

Tirsdag 20. mars stod det en liten artikkel om den nye professoren i kreativitet i Stavanger Aftenblad.

"Professor Kreativ" i Rogaland Avis
19.03.2012

Erik Lerdahl stod på første siden i Rogaland Avis på lørdag 17. mars, og med artikkelen "Professor Kreativ", i anledning det nye professoratet i kreativitet.

Blogg - kunsten å lytte til magefølelsen
16.03.2012

Som del av sitt professorat på Norges Kreative Fagskole skriver Erik Lerdahl en blogg. Den første omhandler kunsten å lytte til magefølelsen.

Norges første professor i kreativitet
15.03.2012

Erik Lerdahl er ansatt fra 1. april som Norges første professor i kreativitet ved Norges Kreative Fagskole.

Hva vi tilbyr

Foredrag

Slagkraft holder foredrag om kreativitet, idéutvikling, møteledelse, innovasjonskultur. Foredragene kan kombineres med miniworkshop der tilhørerne får prøve ut enkle og effektive metoder.

Kurs

Slagkraft tilbyr for tiden 3 kurs: Slagkraftig møteledelse, kreativ problemløsning og fasilitator rollen. Hvert kurs varer en dag med påfølgende anbefalt oppfølging. Slagkraft kan også skreddersy spesielle kurs, slik som et par timers kurs i møteledelse.

Sangopptreden

Erik Lerdahl holder jevnlig konserter for bedrifter. Dette kan kombineres med for eksempel foredrag, som en syngende professor i kreativitet! Han har også erfaring med å ta rollen som konferansier.

Rådgivning

Slagkraft har også lang erfaring med å lede innovasjonsprosjekter og kan skrive rapporter for utførte prosjekter. Slagkraft bidrar også med rådgivning for å få selskaper til å ha bedre samspill- og møtekultur, ikke minst med fokus på kreativitet.

Workshops

Slagkraft har lang erfaring med å lede ulike workshops, enten det visjonsworkshops, idéworkshops, kartleggingsworkshop eller beslutningsworkshop. Vi skreddersyr workshops etter behov.