Slagkraft Logo
"Kritikk er som oftest en venn
som ser ut som en forbannelse"

Så er det klart at øl er bra for kreativitet...

Øl for kreativitet

22.08.2016 - Mobilbruk i møter
13.04.2012 - Øl for kreativitet
20.03.2012 - Nye websider!