Slagkraft Logo
"Man trenger å grave bredt
for å komme dypt"

Artikkelen, med de ti øvelsene, kan lastes ned her.

Øvelse gjør mester

22.08.2016 - Mobilbruk i møter
13.04.2012 - Øl for kreativitet
20.03.2012 - Nye websider!