I siste nummer av Dine Penger er det gjengitt 12 tips til å bli mer kreativ. Det er hentet fra Slagkraft boka.

 

12 tips til å bli mer kreativ, Dine Penger

22.08.2016 - Mobilbruk i møter
13.04.2012 - Øl for kreativitet
20.03.2012 - Nye websider!