Slagkraft Logo
"Den som følger strømmen
får ikke spørsmål om hvorfor"

Artikkelen, som tar for seg kreativitet i organisasjoner og m√łtekultur, kan lastes ned her.

Alle har en kreativ muskel. Artikkel i Kapital

22.08.2016 - Mobilbruk i møter
13.04.2012 - Øl for kreativitet
20.03.2012 - Nye websider!