Med artikkelen ønsker Slagkraft å løfte bevisstheten rundt kritikk, som noe essensielt for vekst og utvikling! Kronikken kan lastes ned her.

Bruk kritikk som positiv drivkraft

22.08.2016 - Mobilbruk i møter
13.04.2012 - Øl for kreativitet
20.03.2012 - Nye websider!