Slagkraft Logo
"En bekk som blir avstengt
finner andre løp"

Stort engasjement på kurs i møteledelse

 

 

Av Odd Karsten Krogh, Cappelen, den 13.03.2018

 

 

Dette er kanskje noe flere vil kjenne igjen: Møter som starter altfor sent fordi ikke alle er kommet, møter som varer altfor lenge. Agenda som ikke finnes, møter med stadige avsporinger. Møter hvor noen snakker hele tiden mens andre er passive. Og kanskje verst av alt – møtene fører ikke til fremdrift, de koster bare tid og penger.

 

Barn og Ungdom samarbeidet med HR

Selv om utfordringene kanskje ikke alltid er så voldsomme som beskrevet over, mente lederne i Barn & Ungdom at de trengte å bli bedre på møteledelse og på å bruke møter som et ledelsesverktøy. De allierte seg med HR-avdelingen. Sammen utarbeidet vi et bedriftsinternt kurs.   

 

Målet er å effektivisere møtene våre

Vi ønsket å effektivisere organisasjonen når det gjelder bruk av møter. Det er faktisk slik at – dette ifølge internasjonale undersøkelser – ledere bruker rundt halvparten av arbeidstiden på å sitte i møter. Hvis disse møtene er lite produktive, sier det seg selv at dette er kostbart for bedriften. Tiden kunne ha vært brukt til noe annet. 

 

På kurset ble vi inndelt i grupper og måtte delta aktivt hele tiden. Dermed "satt" også teorien med én gang og vi fikk prøvd verktøyene i praksis. På de rosa lappene i bakgrunnen henger utfordringer kursdeltakerne selv opplever ved møteledelse, ferdig gruppert i områder, et resultat av ti (!) minutters gruppearbeid. Effektivitet var nemlig også et gjennomsyrende begrep i Erik Lerdahls kurs!
 

Andre avdelinger invitert inn

Andre avdelinger ble også invitert inn. Det var derfor en engasjert gjeng med avdelingsledere fra Barn & Ungdom, Agency, Underholdning, Kommunikasjon og marked og Akademisk som stilte til en heldags workshop med kursleder Erik Lerdahl fra Slagkraft AS i forrige uke.  

 

Vi fikk føle verktøyene på kroppen
For å vise verktøyene i praksis, brukte Erik dem i selve kurset. Her ble vi engasjert og aktivisert fra første stund. Blant ble vi utfordret på å sette opp den uskrevne møtekulturen i Cappelen Damm i punkter. Her var det mye vi umiddelbart ønsket å rette på! Enkle grep om selve møtet lærte oss også å se hvilke punkter vi skulle prioritere.  

 

Hvordan parkere avsporinger

Å skille mellom beslutningssaker og orienteringssaker var et viktig tema, samt det å «parkere» avsporinger og temaer som avviker fra agendaen. En utfordring mange deltakere syntes å kjenne igjen fra hverdagen i et individualistisk og jobbautonomt Cappelen Damm!

 

Forberedelse og etterarbeid helt nødvendig

Vi fikk også føle på kroppen hvordan det mest kreative møte kan bli mislykket hvis det ikke er planlagt eller regissert. Forberedelse og etterarbeid er noe av det aller viktigste for et vellykket møte.

 

På kurset lærte vi å håndtere ulike typer møteplagere. Her er det helt sentralt å minne om spillereglene. Har vi ingen spilleregler, må vi lage dem og gjøre dem kjent. Erik Lerdahl snakket også om "møtelapskaus". Møtelapskaus oppstår når det er altfor mange ingredienser, når ansvarsforholdene er uklare, når det diskuteres på ulike nivåer - og når det tilsettes ting som ikke står i oppskriften. Som vi skjønner: møtelapskaus er IKKE bra!

 

Alle skal med

Vi lærte selvsagt også å takle «møteplagere» som tar og beholder ordet. Samtidig gjelder det å ansvarliggjøre de passive. Aktive og engasjerte møtedeltakere er nemlig en forutsetning for å få til fruktbare møter.  

 

Aldri mer «runden rundt bordet»

Dette siste hadde ikke Erik Lerdahl noen problemer med denne dagen. Sjelden har tilbakemeldingene vært så unisont positive etter et kurs her i forlaget. Dette var bra og vi vil gjerne bli enda bedre! Og vi lovet dyrt og hellig å slutte med «runden rundt bordet».

 

Hvem har sagt at vi må ha faste plasser og at vi må sitte hele tiden? Både temperaturen og samarbeidsånden steg når vi så at det gikk an å ha møter på helt andre måter enn vi var vant til. Vi samarbeider her om å takle det vi opplever som utfordringer i møtekulturen i Cappelen Damm.

 

 

 

 

Fin beskrivelse av kurs i møteledelse

22.08.2016 - Mobilbruk i møter
13.04.2012 - Øl for kreativitet
20.03.2012 - Nye websider!