Slagkraft Logo
"Der alt er ryddig
skjer sjelden mye kreativt"

Fin Oppsummering av møteboka

22.08.2016 - Mobilbruk i møter
13.04.2012 - Øl for kreativitet
20.03.2012 - Nye websider!