Slagkraft Logo
"Man trenger å grave bredt
for å komme dypt"

Kronikken kan leses her.

Fokus på radikal innovasjon

22.08.2016 - Mobilbruk i møter
13.04.2012 - Øl for kreativitet
20.03.2012 - Nye websider!