Slagkraft Logo
"Den som følger strømmen
får ikke spørsmål om hvorfor"

Artikkelen som ble publisert i flere aviser, kan leses her

Gåturer anbefales for kreativitet

22.08.2016 - Mobilbruk i møter
13.04.2012 - Øl for kreativitet
20.03.2012 - Nye websider!