Slagkraft Logo
"Den eneste vedvarende forelskelse
er forelskelsen i det ukjente"

I anmeldelsen blir det fremhevet at boken er lekker og tiltatende med mange illustrasjoner, Lunch striper og god fargebruk. Anmelder poengterer også at det er bra at det kommer en mer omfattende bok på emnet, og at det er mange gode metoder og verktøy. Som et savn poengteres det at det mangler oppsummeringer. Men akkurat det stemmer ikke, gjennom hele boken er det en rekke rubrikker som oppsummerer innholdet, nettopp for å gjøre det mest mulig lesevennlig. Hele anmeldelsen kan leses her.

God anmeldelse i Ukeavisen Ledelse

22.08.2016 - Mobilbruk i møter
13.04.2012 - Øl for kreativitet
20.03.2012 - Nye websider!