Det stod en artikkel i The New Yorker om at Brainstorming ikke virker, av Jonah Lehrer. Den tar opp et interessant punkt rundt brainstorming, men faller litt igjennom i sine argumenter. Samhandling skjer ikke av seg selv, selv om uformelt samspill og gode fysiske lokaliseringer der folk møter hverandre daglig, er viktig. Jeg mener at både assosiativ og kritisk arbeid bør tilrettelegges i utviklingsarbeidet. Heldigvis har det kommet mange motsvar, utover mitt eget motsvar til DN kommentar fra Grinde. En av de beste kom fra Scott Berkun, som blant annet beskriver viktigheten av dyktige fagpersoner som deltar i seansen, en god prosessleder, at kritikk er en essensiell del av idéutviklingen osv. En annen tekst kommer også med interessante refleksjoner om krtikken rundt brainstorming, slik som at man må skifte mellom gruppe og individuelt arbeid.

Gode refleksjoner rundt brainstorming og kritikk

22.08.2016 - Mobilbruk i møter
13.04.2012 - Øl for kreativitet
20.03.2012 - Nye websider!