Slagkraft Logo
"Små steg i virkeligheten
krever store sprang i fantasien"

Kronikken kan leses her.

Ingen omstilling og innovasjon uten kreativ kompetanse

22.08.2016 - Mobilbruk i møter
13.04.2012 - Øl for kreativitet
20.03.2012 - Nye websider!