Slagkraft Logo
"Små steg i virkeligheten
krever store sprang i fantasien"

Innslaget kan sees her.

Kaster bort milliarder på møter

22.08.2016 - Mobilbruk i møter
13.04.2012 - Øl for kreativitet
20.03.2012 - Nye websider!