Det er viktig med mer kompetanse på kreativitet i både næringslivet og ikke minst i pressen! Eva Grinde i Dagens Næringsliv skrev kommentarer "Vi som hater brainstorming" og jeg var nødt til å skrive et faglig motsvar. De ville ikke trykke det i Dagens Næringsliv, men det ble trykket i Finansavisen idag! Motsvaret kan leses i høyoppløsning her.

Kreativitet er langt mer enn ukritisk brainstorming

22.08.2016 - Mobilbruk i møter
13.04.2012 - Øl for kreativitet
20.03.2012 - Nye websider!