Slagkraft Logo
"Man trenger å grave bredt
for å komme dypt"

Link til artikkelen på nettsider finnes her.

En pdf versjon av artikkelen trykt i avisen kan lastes ned her.

Kreativitet må læres

22.08.2016 - Mobilbruk i møter
13.04.2012 - Øl for kreativitet
20.03.2012 - Nye websider!