Slagkraft Logo
"Små steg i virkeligheten
krever store sprang i fantasien"

Kronikken "kunsten å overskride seg selv" tar for seg hvordan vi kan frigjøre vårt kreative potensialet og komme ut av "selvpålagte bur" av hemninger og begrensninger. Kronikken kan lastes ned her.

Kronikk i Aftenposten Innsikt

22.08.2016 - Mobilbruk i møter
13.04.2012 - Øl for kreativitet
20.03.2012 - Nye websider!