Slagkraft Logo
"Der alt er ryddig
skjer sjelden mye kreativt"

Artikkelen kan lastes ned her. Den er også lagt ut på nettsidene til Høyskolen Campus Kristiania. Den er også tilgjengelig på nettsidene til Dagsavisen.

Kronikk om møter: Sløsing av ressurser

22.08.2016 - Mobilbruk i møter
13.04.2012 - Øl for kreativitet
20.03.2012 - Nye websider!