Slagkraft Logo
"En god idé
kan stenge for en bedre"

Artikkelen kan lastes opp her.

Kveler kreativitet med møter

22.08.2016 - Mobilbruk i møter
13.04.2012 - Øl for kreativitet
20.03.2012 - Nye websider!