Slagkraft Logo
"Man trenger å grave bredt
for å komme dypt"

Nettartikkelen kan leses her.

Lei av kjedelige møter? Gjør møtene mer "fysiske"

22.08.2016 - Mobilbruk i møter
13.04.2012 - Øl for kreativitet
20.03.2012 - Nye websider!