Slagkraft Logo
"Den som følger strømmen
får ikke spørsmål om hvorfor"

Artikkelen kan leses her. Erik Lerdahl har studert og sluttfører en bok om emnet.

Milliarder blir sløst på møter

22.08.2016 - Mobilbruk i møter
13.04.2012 - Øl for kreativitet
20.03.2012 - Nye websider!