Slagkraft Logo
"Den som følger strømmen
får ikke spørsmål om hvorfor"

Innslaget i NRK Hordaland, med intervju av Erik Lerdahl på Nyskapingskonferansen kan høres her.

NRK Hordaland: Kreativitet kan læres

22.08.2016 - Mobilbruk i møter
13.04.2012 - Øl for kreativitet
20.03.2012 - Nye websider!