Slagkraft Logo
"Kritikk er som oftest en venn
som ser ut som en forbannelse"

På nettportalen finner du fakta om miljømessig, økonomisk og samfunnsmessig bærekraft i norsk havbruk.

For å lese mer om nettportalen, trykk her.

Link til nettportalen

Ny nettportal for havbruksnæringen

22.08.2016 - Mobilbruk i møter
13.04.2012 - Øl for kreativitet
20.03.2012 - Nye websider!