Slagkraft Logo
"Den som følger strømmen
får ikke spørsmål om hvorfor"

Her finner du linken.

Professoren i Kreativt Forum

22.08.2016 - Mobilbruk i møter
13.04.2012 - Øl for kreativitet
20.03.2012 - Nye websider!