Slagkraft Logo
"Den eneste vedvarende forelskelse
er forelskelsen i det ukjente"

Artikkelen kan leses på Høyskolen Campus Kristiania sine sider.

Rømmer fra dårlig møtekultur

22.08.2016 - Mobilbruk i møter
13.04.2012 - Øl for kreativitet
20.03.2012 - Nye websider!