Erik Lerdahl har tidligere hatt flere innovasjonsprosjekter i Måltidets Hus, i regi av NCE Culinology, der Gastronomisk Institutt har vært involvert. Erik Lerdahl har også¨tidligere bidratt med ledelse av interne idédugnader for Gastronomisk Institutt. Nå er samarbeidet formalisert i en avtale.

Samarbeid med Gastronomisk Institutt

22.08.2016 - Mobilbruk i møter
13.04.2012 - Øl for kreativitet
20.03.2012 - Nye websider!