Rapporten er en del av en større satsning i Måltidets Hus, knyttet til mat for hjemmeboende eldre og eldre på institusjon. Rapporten kom ut samtidig som statusrapporten "Forbrukersegment 67+. Eldrebølgen gir stor markedsmuligheter for næringsmiddelindustrien.". For å få mer informasjon om rapportene og få tak i kopier, vennligst ta kontakt med Måltidets Hus, www.maaltidet.no

Scenariorapport 2025 for eldrebølgen

22.08.2016 - Mobilbruk i møter
13.04.2012 - Øl for kreativitet
20.03.2012 - Nye websider!