Slagkraft Logo
"Man trenger å grave bredt
for å komme dypt"

Stikkordet er kort avstand (under en time) til sikker snø. Videre at man kan se utover Lysefjorden mens man går på ski. En vei til området vil også gi tilgang til flotte turområder sommertid og styrke Lysefjorden som turistdestinasjon. Erik Lerdahl presenterte ideen for formannsskapet i Forsand og de var positive, og en artikkel stod i Strandbuen 5. oktober, som kan leses her.

Skiturisme i Lysefjorden

22.08.2016 - Mobilbruk i møter
13.04.2012 - Øl for kreativitet
20.03.2012 - Nye websider!