Slagkraft Logo
"Små steg i virkeligheten
krever store sprang i fantasien"

Erik Lerdahl påpeker at kreativitet må inn i langt større grad i skolen og utdanningssystemet og at det ikke er forbeholdt estetiske fag. Det er en kompetanse som må trenes systematisk opp helt fra barnehagen opp til universitetet. Det er stor manglevare i dag. Artikkelen kan lastes ned som pdf her.

Tør ikke velge kreativt

22.08.2016 - Mobilbruk i møter
13.04.2012 - Øl for kreativitet
20.03.2012 - Nye websider!