Slagkraft Logo
"Små steg i virkeligheten
krever store sprang i fantasien"

Kronikken kan lastes ned her.

Tidløse ord i en moderne hverdag

22.08.2016 - Mobilbruk i møter
13.04.2012 - Øl for kreativitet
20.03.2012 - Nye websider!