Slagkraft Logo
"Kritikk er som oftest en venn
som ser ut som en forbannelse"

Kreativitetsmuskelen på trenes opp og vedlikeholdes. Alle kan bli bedre til å utvikle ideer og få økt selvtillit på at de er kreative. Les artikkelen i Leder Nytt.

Trening av kreativitetsmuskelen

22.08.2016 - Mobilbruk i møter
13.04.2012 - Øl for kreativitet
20.03.2012 - Nye websider!