Slagkraft Logo
"Der alt er ryddig
skjer sjelden mye kreativt"

I scenarioarbeidet har svært dyktige talenter utfordret næringen og kommet med mange spennende innspill! Resultatene skal munne ut i rapport. I vedlagt artikkel fra kyst.no er noen av resultatene gjengitt! Takk til Skretting for visjonær satsning!

 

Artikkelen kan leses her.

 

Unge talenter utfordrer dagens oppdrettsledere

22.08.2016 - Mobilbruk i møter
13.04.2012 - Øl for kreativitet
20.03.2012 - Nye websider!