Slagkraft Logo
"En bekk som blir avstengt
finner andre løp"

Artikkelen tar for seg flere viktige momenter fremhevet i boka og drar frem 9 viktige punkter for å få til slagkraftige møter. Den kan leses her.

VG / E24 sak om bortkastede møter

22.08.2016 - Mobilbruk i møter
13.04.2012 - Øl for kreativitet
20.03.2012 - Nye websider!