Slagkraft Logo
"Den eneste vedvarende forelskelse
er forelskelsen i det ukjente"

Hva vi tilbyr

 

Slagkraft tilbyr foredrag, rådgivning, kurs, workshop og ulike konserter. Slagkraft skreddersyr et opplegg avhengig av behov og ønsker og kan gjerne bidra med både foredrag, workshop og sang for samme event. Ta direkte kontakt så kan vi utforme et bidrag som passer til behov og ønsker. 

Foredrag

Slagkraft holder foredrag om kreativitet, idéutvikling, møteledelse, innovasjonskultur. Foredragene kan kombineres med miniworkshop der tilhørerne får prøve ut enkle og effektive metoder.

Kurs

Slagkraft tilbyr for tiden 3 kurs: Slagkraftig møteledelse, kreativ problemløsning og fasilitator rollen. Hvert kurs varer en dag med påfølgende anbefalt oppfølging. Slagkraft kan også skreddersy spesielle kurs, slik som et par timers kurs i møteledelse.

Sangopptreden

Erik Lerdahl holder jevnlig konserter for bedrifter. Dette kan kombineres med for eksempel foredrag, som en syngende professor i kreativitet! Han har også erfaring med å ta rollen som konferansier.

Rådgivning

Slagkraft har også lang erfaring med å lede innovasjonsprosjekter og kan skrive rapporter for utførte prosjekter. Slagkraft bidrar også med rådgivning for å få selskaper til å ha bedre samspill- og møtekultur, ikke minst med fokus på kreativitet.

Workshops

Slagkraft har lang erfaring med å lede ulike workshops, enten det visjonsworkshops, idéworkshops, kartleggingsworkshop eller beslutningsworkshop. Vi skreddersyr workshops etter behov.