Rådgivning

 

Erik Lerdahl har ledet mange medarbeider og brukerorienterte innovasjonsprosjekter. Han benytter seg ofte av intensive worskhoper, der ulike kompetansepersoner blir trukket inn. Slagkraft kan også ta ansvaret for å dokumentere prosessen og resultatene, se for eksempel ulike utgivelser for NCE Culinology under bøker og utgivelser.

Slagkraft bistår også med rådgivning i forhold til å skape en bedre samspill og møtekultur, der de ansatte trenes opp til blant annet kreative metoder og metoder for å utnytte best mulig kompetanse rundt bordet.