Slagkraft Logo
"Den eneste vedvarende forelskelse
er forelskelsen i det ukjente"

Rådgivning

 

Erik Lerdahl har ledet mange medarbeider og brukerorienterte innovasjonsprosjekter. Han benytter seg ofte av intensive worskhoper, der ulike kompetansepersoner blir trukket inn. Slagkraft kan også ta ansvaret for å dokumentere prosessen og resultatene, se for eksempel ulike utgivelser for NCE Culinology under bøker og utgivelser.

Slagkraft bistår også med rådgivning i forhold til å skape en bedre samspill og møtekultur, der de ansatte trenes opp til blant annet kreative metoder og metoder for å utnytte best mulig kompetanse rundt bordet.