Workshops

Slagkraft har ledet en rekke forskjellig workshops for bedrifter og organisasjoner, både for å gi gode resultater og for at deltakerne skal lære seg gode og effektive metoder. Ta kontakt for å få spesialsydd workshop etter behov. Følgende type workshops kan avholdes:

 

 

1. Idéworkshop

Her vil ofte hovedmålet å utvikle mange og gode ideer. Et delmål kan være å lære seg nye kreative metoder.

 

2. Visjonsworkshop

Her er hovedmålet å utvikle en visuell og spesifikk visjon for bedriften eller for et spesifikk produkt / tjeneste, gjerne kombinert med at man utvikler ulike ideer til løsning.

 

3. Brukerdialog workshop

Flere brukere trekkes inn å se på eksisterende løsning og gjerne også forslag til nye løsninger. Slagkraft kan lede workshopen og sikre at man får gode resultater fra arbeidet.

 

4. Beslutningsworkshop

Bedriften har ulike løsninger de skal velge i mellom og trenger en fasilitator som kan lede dem frem til en best mulig løsning.

 

5. Kartleggingsworkshop

Vi bruker ulike metoder til å kartlegge eksisterende løsning og dens styrker og svakheter.